Anna Ciubak Usługowe Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

O firmie

Księgowością zajmujemy się od 1992 roku.

Tak długoletni staż pracy w warunkach ciągłej zmienności przepisów regulujących podstawę istnienia i zasady działania rożnych podmiotów gospodarczych umożliwił nam zdobycie wszechstronnego doświadczenia księgowego.

Posiadamy członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie.

Działamy na podstawie uzyskanej licencji Ministra Finansów (nr 16642/00) oraz spełniamy wymagane prawnie warunki do posiadania ubezpieczenia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.